YELLOW PORCELAIN ETCH përdoret për gdhendjen e porcelanit gjatë riparimit të protezave, si dhe për gërshetimin e porcelanit prej guri, kurora dhe zbukurim përpara çimentimit të tyre.

Vlerësimet

Nuk ka vlerësime për këtë produkt.